Que el temps mai esborri els actes dels castellans sobre els catalans, més de 300 anys de lluita, més de 300 anys d'aquell onze de setembre de 1714.
Bona Diada Nacional de Catalunya 2021