El "Chuleton" d'Espanya.

Ni així seuran a res, potser el @eucouncil ...