Finiquitat el tema jubilació a can escanya.

Jubilats als 80 o més..