Amb aquesta xusma neofranquista no hi ha res a fer.
DUI INMEDIATA, a pastar fang ejpanyistan.