Que vivim immersos en un dels estats més mafiosos i corruptes del planeta no és un fet, és una evidència. Qui ho dubti, negui o simplement calli, n'és còmplice.