Revetlla de Sant Joan 2021

Tots els elements d'aquesta foguera són les vostres aportacions al directe, gràcies a tots.