Us fotran el culet com un tomàquet per no respectar la democràcia, tanoques.